Etusivu \ Konsumentärenden \ Tillsyn över marknadsföring och avtalsvillkor \ Byggherrarnas skyldighet att ställa insolvenssäkerhet övervakades

Byggherrarnas skyldighet att ställa insolvenssäkerhet övervakades

Konsumentombudsmannen har i uppgift att övervaka att byggherrar i samband med nyproduktion i form av bostadsaktiebolag, i enlighet med lagen om bostadsköp, ställer en säkerhet för den händelse att de inte kan fullgöra sin prestationsskyldighet. Skyldigheten att ställa en insolvenssäkerhet gäller även med nyproduktion jämförbara renoverings- och tilläggsbyggen, såsom när lokaliteter byggs om till bostäder. Regelverket kring insolvenssäkerheten är en del av bestämmelserna om köparens skydd som fastställts i lagen om bostadsköp och där avsikten är att säkerställa bostadsaktieköparnas ställning.

År 2017 hade konsumentombudsmannen hand om 30 ärenden som gällde oförmåga att fullgöra prestationsskyldigheten. Merparten av dem handlade om att en insolvenssäkerhet saknades. Resten var byggherrars och kommunala bygginspektörers förfrågningar som gällde tillämpning av lagen om bostadsköp.

Under året uppdaterades även konsumentombudsmannens riktlinjer till byggbolag och byggherrar om skyldigheten att ställa säkerheter. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla byggföretag och byggherrar, som under byggnadsfasen eller efter den ämnar sälja nya bostäder till konsumenter, innan byggnadsarbetet påbörjas får tillräckliga uppgifter och anvisningar om de säkerheter som enligt lagen om bostadsköp ska ställas till förmån för en bostadssammanslutning och för bostadsköparna. Riktlinjerna skickades bland annat till Finlands Kommunförbund och finns även att få på städernas och kommunernas bygginspektionsbyråer.