Etusivu \ Konsumentärenden \ Tillsyn av paketreserörelser

Tillsyn av paketreserörelser

Konkurrens- och konsumentverket har i uppgift att i händelse av resebyråns konkurs säkerställa fordringar för de kunder som har köpt resor. Om paketresebolagen samlar in förskottsbetalningar av sina kunder ska de således ställa en säkerhet som förordnas av KKV.

År 2017 gick sex paketresebolag i konkurs. I fyra av fallen var företagsverksamheten i praktiken redan avslutad och konsumenterna hade inga fordringar. I två fall lämnades endast några ansökningar om ersättning in och säkerheten räckte till att betala ut ersättningarna.

KKV Valmismatkaliikevalvonta

Under året genomfördes en övervakningskampanj som riktades mot bussbolag som är befriade från att ställa säkerhet. Regionförvaltningsverken utförde företagsinspektioner för att utreda praxis när det gäller debitering av avgifter. De företag som tog ut förhandsavgifter instruerades att ställa säkerhet.

Två betänkanden blev klara våren 2017, nämligen arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för revidering av säkerhetssystemet och justitieministeriets arbetsgrupp för revidering av lagen om paketresor. EU:s nya paketresedirektiv låg bakom båda betänkandena. På hösten fastställdes lagen om kombinerade resetjänster (901/2017), lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) och lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (922/2017).

Samtidigt med revideringen utvidgades tillsynen att gälla alla företag som erbjuder kombinerade resetjänster så att kunden för samma resa kan skaffa dem till paketpris. Å andra sidan minskar den administrativa bördan när endast de aktörer inom turismbranschen framöver behöver registrera sig som debiterar kunderna förhandsavgifter eller arrangerar transporter. Omkring 300 företag som inte debiterar förhandsavgifter kommer att tas bort från KKV:s register.

Tillsynsavgifterna blir skatteliknande avgifter som har delats in i tillsyns- och insolvensskyddsavgifter. På grund av kraven som riktas mot insolvenssystemet har man i statsbudgeten infört ett anslag som vid behov kan användas för att transportera resenärer tillbaka och betala ut ersättningar snabbt till resenärerna. Anslaget garanterar även ersättning till fullt belopp i situationer där säkerheten visar sig vara otillräcklig. Mot detta tar staten ut en insolvensskyddsavgift av företag i resebranschen.

I fortsättningen kan kunderna i situationer där researrangören är insolvent få sina fordringar så gott som omedelbart och köpa en ny ersättande resa. Detta gynnar branschen eftersom pengarna i snabb takt återbetalas och sätts i cirkulation.

Lagändringarna träder i kraft 1.7.2018. Ändringen väckte stort intresse och många frågor redan hösten 2017. KKV presenterade revideringen vid olika tillställningar som arrangerades av aktörer inom turismbranschen och sammanställde informativt material om tillsynsverksamheten och de nya bestämmelserna för intressegrupper.

.

Registrets status

  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Registrerade företag  721 738 726 752 757
Varav reseförmedlare 37 43 40 38 43
Har ställt säkerhet 450 440 450 469 469
Säkerheter totalt, milj. euro n. 250 M€ n. 230 M€ n. 210 M€ n. 241 M€ n. 210 M€

 

Basverksamhet

  2013 2014 2015 2016 2017
Nya företag 68 73 52 58 53
Avlägsnats ur registret 68 56 60 35 53
Tillsynsåtgärder 575 522 516 359* 423
Konkurser 2 7 2 3 6
Ersättningsbeslut 6 1949 2 0 4

*) På grund av byte av datasystem saknas uppgifterna för 1Q i det totala antalet åtgärder.

Uppföljningsmätare

  Mål 2013 2014 2015 2016 2017
Behandlingstid för registreringsansökningar, 7 dagar 7 2,4 2,4 3,0 0,8 2,5
Säkerheterna täcker kostnaderna vid en konkurs,  % 100 100 100 100 100 100