Etusivu \ Konsumentärenden \ Resenärens rättigheter \ Finnair inför marknadsdomstolen för brott mot flygpassagerarnas rättigheter

Finnair inför marknadsdomstolen för brott mot flygpassagerarnas rättigheter

Sedan hösten 2015 hade hundratals konsumenter varit i kontakt med konsumentombudsmannen och magistratens konsumenträttsrådgivare för att Finnair inte hade betalat dem standardersättningar på 250–600 euro, beroende på flygturens längd och destination, för inställd eller försenad flygning i enlighet med förordningen om flygpassagerarnas rättigheter.

I september 2017 sökte konsumentombudsmannen hos marknadsdomstolen förbud  mot Finnairs förfarande. Finnair vägrar konsumentpassagerare en full standardersättning vid inställd eller försenad flygning till följd av ett oförutsett tekniskt fel som enligt Finnair beror på något slags fabrikations- eller konstruktionsfel. Ett sådant fel duger emellertid inte som anledning till att inte betala ut en standardersättning enligt EU-domstolens beslutspraxis.

I stället för en standardersättning erbjuder Finnair passageraren som förlikning vanligen ett presentkort eller kontanter som underskrider standardersättningens belopp i euro. Ett sådant medlingserbjudande förutsätter att passageraren slutgiltigt avstår sin rätt till full standardersättning enligt förordningen. I sina svar till konsumenterna ger Finnair en vilseledande bild av de krav som rådande rättspraxis ställer, likväl av Finnairs skyldigheter och passagerarnas rättigheter.