Etusivu \ Konsumentärenden \ Övrigt främjande av konsumenternas ställning \ Konsumentkompetensen förbättrades genom konsumentfostran

Konsumentkompetensen förbättrades genom konsumentfostran

KKV har i uppgift att främja och verkställa konsumentfostran. Under år 2017 tog KKV bland annat ställning i fråga om beredningen av styrdokument för utbildningssektorn och sammanställde material i syfte att öka konsumentkompetensen i skolor och vid läroanstalter.

 

Syftet med det påverkans- och utvecklingsarbete som görs i samarbete med sektorn för fostran och utbildning har varit att i styrdokumenten för den allmänbildande utbildning även integrera grundläggande kunskaper i konsumenträtt. Under år 2017 följde KKV beredningsarbetet med styrdokumenten och gav utlåtanden som inverkade på reformen av andra stadiets utbildning. Syftet var att öka och upprätthålla lärarnas kunskaper i konsumentfrågor.

KKV deltog i tillställningar som arrangerades av aktörer inom pedagogik-, konsument- och hushållssektorn samt i lärarnas yrkesinriktade fortbildningsdagar. I juni 2017 arrangerade KKV tillsammans med Hushållslärarnas förbund utbildningsdagar för lärare kring aktuella konsumentteman.

KKV fortsatte att i egenskap av nationell partner medverka i det EU-finansierade projektet Consumer Classroom genom att sammanställa material till den gemensamma databanken och publicera konsumentrelaterade bloggtexter på projektets webbplats. KKV hade tillsammans med teamet bakom projektet Consumer Classroom en utställningsavdelning på mässan för fostran och utbildning Educa 2017.

Så gott som varje vecka publicerades i bloggen Kuka kasv@ttaa ketä? (Vem fostrar vem?) skriverier kring konsumentfostran som riktade sig till lärare och experter. År 2017 hade bloggen cirka 6 400 enskilda följare. Bloggen liksom annat material som knyter an till konsumentfostran delades via Facebook-sidan Kuka kasv@ttaa ketä?. I slutet av år 2017 var det 600 som gillade och varje månad 4 000–5 000 som använde Facebook-sidan.

KKV sammanställde bakgrundsmaterial och läromedel om digitaliseringen för att användas av lärarna. Hemuppgifter utarbetades till stöd för att lära ut grunderna i läroplanen inom den grundläggande utbildningen. Webbplatsen Kuluttajakasvatus.fi (på finska) har öppnats för att man lättare ska hitta det material som KKV har sammanställt för att användas på lektionerna.