Etusivu \ Konsumentärenden \ Övrigt främjande av konsumenternas ställning \ Konsumenternas kompetens stöttades i flera kanaler

Konsumenternas kompetens stöttades i flera kanaler

KKV utvecklade konsumentförvaltningens nationella kundstyrningsmodell mot ett mer smidigt servicepaket i syfte att förbättra konsumenternas förmåga att själva ta hand om sina konsumentproblem med hjälp av den webbaserade tjänsten Konsumentrådgivning.fi, Facebook-sidan och Reklamationstjänsten.

Konsumentrådgivning.fi var KKV:s mest populära enskilda sida med 219 800 besökare under året. På Konsumentrådgivningens Facebook-sida gavs allmän rådgivning om konsumentens rättigheter och skyldigheter och om olika sätt att lösa problem mellan en konsument och ett företag. Innehållet handlade om bland annat betalningar, näthandel, att identifiera kommersiell kommunikationsverksamhet, renoveringar och avtalens betydelse i den digitala miljön. Aktuella konsumentfrågor var bland annat beställningsfällor och bedrägerier, slopade roamingavgifter och ändringar i antennätets sändningsteknik.

Antalet som gillade inlägg på Facebook-sidan för Konsumentrådgivning.fi ökade med 50 procent jämfört med det föregående året. Via sidan nåddes i genomsnitt 60 770 personer per månad. I slutet av året hade cirka 4 000 gillat olika inlägg.

Reklamationstjänsten hjälper, utan personlig rådgivning, konsumenten att sammanställa en skriftlig reklamation till ett företag. Tjänsten förnyades bland annat genom att lägga till färdiga reklamationsblanketter för paketresor och taxiresor. När det gällde att utveckla funktionaliteten låg fokus på att förbättra mobilenheternas användarupplevelse och applikationens publiceringssystem. Reklamationstjänsten hade 54 260 besökare under året. Utifrån den respons som KKV samlade in var användarna mycket nöjda med tjänsten och mer än 80 procent ansåg att tjänsten varit till nytta och lätt att använda.

Vid sidan av Reklamationstjänsten utvecklade KKV även en Garantiassistent som kan användas för att reda ut när varan har ett fel som företaget ansvarar för och hur felet kan kompenseras.

Veckans tips om olika ämnen publicerades på KKV:s webbplats och i Yles text-tv. Tipsen innehöll information och instruktioner för konsumenterna bland annat om telefonförsäljning, grundläggande banktjänster, hur val av betalningssätt i nätbutiken påverkar konsumentens rättigheter liksom hur man undviker barnens spelfakturor och rätten att få kundbetjäning via ett avgiftsfritt servicenummer.

KKV inledde ett utvecklingssamarbete kring konsumentkompetens och bjöd in myndigheter, organisationer och experter som producerar information och tjänster för konsumenterna. Samtidigt öppnades en Facebook-grupp för att hålla kontakt och dela material. Avsikten är att leta fram och utveckla de bästa lösningarna för att främja konsumentkompetensen samt skapa och dela innehåll som ökar konsumentkompetensen hos konsumenter och konsumentupplysare.

Konsumentrådgivningstjänsterna blev under året en del av den webbaserade tjänsten Suomi.fi.