Etusivu \ Konsumentärenden \ Övrigt främjande av konsumenternas ställning \ Experter inom konsumentkompetens arrangerade ett seminarium om smarta hem

Experter inom konsumentkompetens arrangerade ett seminarium om smarta hem

I oktober 2017 arrangerade KKV tillsammans med Utbildningen för lärare i huslig ekonomi vid Helsingfors universitet ett seminarium kring temat SMARTA HEM - kompetens, konsument och smart teknik (nyhetsbrev på finska)

Avsikten var att skapa en gemensam bild av hurdan kompetens konsumenterna behöver i sina smarta hem och vidare hur en sådan kompetens i så fall kan förbättras. Under dagen behandlades centrala teman såsom dataskydd och datasäkerhet i smarta hem.