Etusivu \ Konsumentärenden \ Övrigt främjande av konsumenternas ställning

Övrigt främjande av konsumenternas ställning

KKV erbjuder webbaserade tjänster och instruktioner i syfte att få konsumenten att agera själv i olika konsumentproblem. Det går att förebygga konsumentproblem genom att dela ut information till konsumenter och företag samt samarbeta med intressegrupper.