Etusivu \ Konsumentärenden \ Nödvändighetstjänster \ Nya instruktioner och rekommendationer för vattentjänstverkets avgifter

Nya instruktioner och rekommendationer för vattentjänstverkets avgifter

Instruktionerna och rekommendationerna för vattenavgifter förnyades att svara mot den reviderade lagstiftningen såsom lagen om vattentjänster. I de tidigare instruktionerna från år 2001 gjordes samtidigt även andra revideringar som ansågs vara nödvändiga. De nya instruktionerna utarbetades av en arbetsgrupp som hade tillsatts av Finlands Vattenverksförening, och även konsumentombudsmannen medverkade i beredningen av instruktionerna.

Med tanke på konsumentskyddet är vatten en nödvändighetsartikel som omfattas av krav på förutom tillgång till tjänsten även att prissättningen är skälig och rättvis. Allmänna prissättningsprinciper för vattentjänster är dessutom bland annat kostnadsmotsvarighet, skälig avkastning på kapitalet, insyn i avgiftsgrunderna och avgifternas förståelighet.

Merparten av vattentjänstverkens kostnader är fasta utgifter för att upprätthålla vattenförsörjningsinfrastrukturen. Den nya avgiftsrekommendationen stöder därför att grundavgifterna höjs stegvis i relation till bruksavgifterna. Konsumenten kan genom sparsam vattenförbrukning påverka bruksavgiften, men dock inte grundavgiften. Ur konsumentskyddssynpunkt kan man anse det vara viktigt att den fasta grundavgiften inte står för en så stor del av konsumentens vattenräkning att konsumentens ekonomiska incitament när det gäller ansvarsfull vattenanvändning försvinner.