Etusivu \ Konsumentärenden \ Nödvändighetstjänster \ Nordic Green Energys lagstridiga serviceavgift åtgärdades

Nordic Green Energys lagstridiga serviceavgift åtgärdades

Nordic Green Energy debiterade konsumenten en separat ”serviceavgift för frånkopplingsprocessen” på 52 euro när konsumenten hade en obetald elräkning och en varning om avbrott i eldistributionen hade skickats till konsumenten. Enligt elbolaget var serviceavgiften avsedd att täcka bolagets kostnader för olika arbetsfaser under frånkopplingsprocessen.

I elmarknadslagen fastställs att en skriftlig anmärkning om betalningsförsummelsen ska sändas till konsumenten och därefter även en separat varning om att distributionen kommer att avbrytas. I indrivningslagen fastställs att elbolaget får debitera högst 5 euro per betalningspåminnelse.

Enligt konsumentombudsmannen kan även en varning om avbrott ses som en del av indrivningen. När det gäller indrivningskostnader kan således varningar om avbrott i distributionen jämställas med betalningspåminnelser varvid avgiften på högst 5 euro som fastställts i indrivningslagen även gäller elbolagets varning om avbrott.

Konsumentombudsmannen ansåg att de kostnader för arbetsfaserna som serviceavgiften avsåg täcka var sådana allmänna kostnader som bör täckas av bolagets intäkter från elaffärsverksamheten. Att debitera en separat serviceavgift för de här åtgärderna var prisuppdelning i strid med konsumentskyddslagen, och avtalsvillkoret för att ta ut en serviceavgift var orimlig för konsumenterna.

Konsumentombudsmannen krävde (nyhetsbrevet på finska) att Nordic Green Energy inte debiterar konsumenterna en separat serviceavgift för frånkopplingsprocessen när konsumenternas betalning är försenad och fordran indrivs av dem. Det här gäller både när frånkopplingsprocessen har lett till att eldistributionen har avbrutits och när konsumenten betalar fordran före frånkopplingen. Konsumentombudsmannen krävde vidare att Nordic Green Energy återbetalar konsumenterna redan debiterade serviceavgifter för frånkopplingsprocessen. Bolaget meddelade att det vidtar de åtgärder som konsumentombudsmannen krävde.