Etusivu \ Konsumentärenden \ Nödvändighetstjänster \ Marknadsdomstolen förbjöd Finkraft Oy att lagstridigt höja priserna i elförsäljningsavtal

Marknadsdomstolen förbjöd Finkraft Oy att lagstridigt höja priserna i elförsäljningsavtal

Finkraft Oy hade höjt elpriset för elförsäljningsavtal som gäller tills vidare så att höjningarna för olika konsumenter var cirka 16–76 procent. Finkraft Oy motiverade prishöjningarna med att det skett förändringar i marknadspriset på el, liksom i omkostnaderna för bolagets affärsverksamhet. Konsumentombudsmannen ansåg att Finkraft Oy ensidigt hade gjort väsentliga ändringar i konsumenternas elförsäljningsavtal och förde ärendet till marknadsdomstolen för avgörande i september 2016.

Marknadsdomstolen förbjöd i juni 2017 Finkraft Oy att hänvisa till en förändring i marknadspriset på el eller till en förändring i omkostnaderna för bolagets affärsverksamhet som grund för att ändra priset i ett elförsäljningsavtal, om inte förändringarna till sin storlek faktiskt motsvarar minst den prishöjning som meddelats konsumenten. Enligt marknadsdomstolens beslut hade Finkraft Oy i strid med elmarknadslagen ändrat elförsäljningsavtal som gällde tills vidare med hänvisning till en förändring i marknadspriset på el eller till en förändring i omkostnaderna för bolagets affärsverksamhet, trots att bolaget inte hade visat att dess kostnader hade förändrats på motsvarande sätt. Marknadsdomstolen förenade förbudet med ett vite på 100 000 euro.