Etusivu \ Konsumentärenden \ Konsumenteuropa

Konsumenteuropa

ECC-NetKKV upprätthåller Konsumenteuropa i Finland som har i uppgift att öka konsumenternas förtroende för den inre marknaden och särskilt för den gränsöverskridande handeln. Konsumenteuropa (ECC Finland) är en del av nätverket European Consumer Centres (ECC) som finansieras av EU-kommissionen tillsammans med medlemsländerna.

ECC-kontoret har i uppgift att informera, svara på konsumenternas förfrågningar och klagomål samt fungera som medlare i enskilda tvistemål om det behövs. Dessa medlingsuppdrag sköts i samarbete med ett ECC-kontor i ett annat EU-land. Via ECC-nätverkets gemensamma databas får kommissionen omfattande information om de problem som uppdagats i olika medlemsländer i handeln över gränserna. ECC-kontorens expertis används även i alla kommissionens offentliga hörande som rör handel över gränserna.

I Finland är Konsumenteuropa en del av konsumentförvaltningens gemensamma servicekoncept, som går ut på att få alla tjänster över en disk, och kunderna ombeds först ta kontakt med servicenumret till den nationella konsumentrådgivningen (KKV). Det här servicekonceptet leder till att grundläggande rådgivning snabbare kan tas om hand, medan svårare tvister som kräver medling kan slussas till EEC-kontoret. Genom att intensifiera det här sättet att arbeta lyckades man under år 2017 bryta den mångåriga trenden med växande antal ärenden som EEC-kontoret handlägger. Trots det tog konsumenterna kontakt i betydligt större utsträckning än två år tidigare.

Antal kontakter

 År Antal
2014 2768
2015 3114
2016 4341
2017 3720

 

Den vanligaste anledningen till att ta kontakt var beställningsfällor, flygresor samt fritidsartiklar och fritidstjänster.

Konsumenteuropa i Finland informerade regelbundet konsumenterna om sina prioriterade frågor kring resor och näthandel via webbplatsen, meddelanden, nyhetsbrev (på finska) kanaler i sociala medier (Twitter, Facebook). I slutet av året var det flygbolaget Air Berlins konkurs som sysselsatte mest och konsumentinstruktioner gavs ut i flera omgångar, och även medierna tog i hög grad upp ärendet.

År 2017 fortsatte Konsumenteuropa i Norden sina gemensamma kommunikationskampanjer bland annat om beställningsfällor och biluthyrning. Kampanjerna bestod av gemensamma meddelanden, inlägg i sociala medier och rapporter. Även en animerad kortfilm om beställningsfällor publicerades.

Inspirerade av Finlands modell från tidigare år sammanställde Konsumenteuropa i Sverige, Norge och Danmark enkom för Twitter och Facebook en gemensam julkalender med praktiska tips till konsumenterna.

Konsumenteuropa i Finland publicerade två egna videofilmer på sin Youtubekanal och de handlade om inställda flyg på grund av strejk samt att ångra köp i nätbutiker. Information om resenärernas rättigheter delades dessutom ut på Helsingfors-Vanda flygplats och båtarna till Tallinn.

Konsumenteuropa är även den nationella kontaktpunkten för plattformen ODR för tvistlösning på nätet och erbjuder konsumenter och företag råd om användningen av ODR-tjänsten. Plattformen är avsedd att vara en tjänst som hjälper konsumenter att själv styra sina ärenden till tvistlösningsorgan som står utanför domstolsväsendet. Än så länge är tjänsten inte särskilt välkänd eller mycket i bruk. Tjänsten öppnades i februari 2016 och fram till slutet av år 2017 hade 235 finländska konsumenter inlett handläggningen av sina klagomål via den.

För att tvistemålet ska framskrida förutsätts att företagen registrerar sig i tjänsten och vill att ärendet handläggs därifrån. År 2017 kontaktades ODR:s kontaktpunkt 60 gånger. I de flesta fall hade handläggningen av fallet avslutats i tjänsten för att det utländska företaget i fråga inte hade reagerat på klagomål som hade riktats till det via tjänsten.