Etusivu \ Konsumentärenden \ Finansiella tjänster och indrivning \ Snabblåneföretaget IPF Digital Finland Oy inför marknadsdomstolen för orimliga och lagstridiga kreditvillkor

Snabblåneföretaget IPF Digital Finland Oy inför marknadsdomstolen för orimliga och lagstridiga kreditvillkor

I sin ansökan till marknadsdomstolen i mars 2017 yrkar konsumentombudsmannen om ett förbud för snabblåneföretaget IPF Digital Finland Oy. Företaget hade erbjudit konsumenter kreditprodukten Credit24 Joustolimiitti. Det är fråga om en fortlöpande kredit som gäller tillsvidare, med en kreditgräns på 100–4 000 euro och en återbetalningstid på 1–6 månader. När den effektiva räntan beräknades inkluderade företaget inte uttagsavgiften i kreditkostnaderna. På så sätt fick konsumenterna en oriktig bild av kreditkostnaderna som i sin tur även gjorde det svårt att jämföra olika konsumentkrediter.