Etusivu \ Konsumentärenden \ Finansiella tjänster och indrivning \ Nya riktlinjer för tillhandahållande av konsumentkrediter och betalning vid näthandel

Nya riktlinjer för tillhandahållande av konsumentkrediter och betalning vid näthandel

Bakom den linjedragning om tillhandahållande av konsumentkrediter som publicerades i februari 2017 låg en revidering av lagstiftningen om konsumentkrediter från 1.1.2017, liksom en utveckling av rättspraxis. De nya riktlinjerna förklarar för kreditgivare och kreditförmedlare hur bestämmelserna i 7 kapitlet i konsumentskyddslagen ska tillämpas när konsumentkrediter tillhandahålls. I riktlinjerna förklaras med exempel och rättspraxis bland annat vad allt som ska framgå av reklam om konsumentkrediter.

I april 2017 publicerades en linjedragning om betalningar vid näthandel. Linjedragningen är framförallt avsedd för nätbutiker och de företag som erbjuder betalningslösningar till nätbutikerna. Riktlinjerna vägleder företagen att rent praktiskt genomföra betalningarna smidigt och lagenligt.