Etusivu \ Konsumentärenden \ Finansiella tjänster och indrivning \ Marknadsdomstolen utfärdade 4finance tre förbud

Marknadsdomstolen utfärdade 4finance tre förbud

4finance marknadsförde och beviljade engångskrediter på 2010 euro med 30 dagars återbetalningstid via sin webbplats Vivus.fi. I slutet av 2016 lämnade konsumentombudsmannen en ansökan till marknadsdomstolen med fyra olika förbudsyrkanden om förbud mot snabbkreditbolaget 4finance på grund av orimliga och lagstridiga kreditvillkor samt lagstridiga förfaranden för beviljande av kredit.

I oktober 2017 utfärdade marknadsdomstolen 4finance tre förbud som var förenade med ett vite på 100 000 euro. Konsumentombudsmannen har ansökt om besvärstillstånd till högsta domstolen till de delar marknadsdomstolen inte har utfärdat framställda förbud.