Etusivu \ Konsumentärenden \ Finansiella tjänster och indrivning \ KKV var för en utredning av möjligheterna till positiva kreditupplysningar

KKV var för en utredning av möjligheterna till positiva kreditupplysningar

I september 2017 bad justitieministeriet om synpunkter om hantering och förvaltning av positiva kreditupplysningar. I sitt utlåtande (på finska) var KKV för att utreda fördelar och utmaningar för olika alternativa lösningar när det gäller att använda positiva kreditupplysningar. I utredningen borde man granska användningen av positiva kreditupplysningar med tanke på att förebygga överskuldsättning hos konsumenterna, och likväl kartlägga verktyg som dels kreditgivarna kan använda för att bedöma kreditsökarens kreditvärdighet, dels konsumenterna för att konkurrensutsätta kreditgivarna.

KKV pekade även på att positiva kreditupplysningar kan föra med sig öppenhet på kreditmarknaden genom att informationen sprids aktörer emellan. Att avslöja positiva kreditupplysningar till andra kreditgivare kan bli en motkraft till de stora aktörerna på marknaden och även ge nya kreditgivare tillträde till marknaden.