Etusivu \ Konsumentärenden \ Elektroniska kommunikationstjänster och digitalisering \ Soneras marknadsföring av abonnemangens dataöverföring utomlands åtgärdades

Soneras marknadsföring av abonnemangens dataöverföring utomlands åtgärdades

Sommaren 2016 uppmärksammade konsumentombudsmannen hur TeliaSonera Finland Abp:s (Sonera) i televisionen och på Soneras webbplats marknadsförde dataanvändningen utomlands. Bland annat den här typen av reklamtexter användes för att marknadsföra abonnemangen: "Inom Norden och Baltikum kan du lugnt använda telefonen utan extra kostnader” och ”Inom Norden och Baltikum kan du använda telefonen lika fritt som hemma".

I praktiken var abonnemangens obegränsade användning inom Norden och Baltikum möjlig bara i det fall att Soneras kund inte hade överskridit abonnemangets tillgängliga månatliga datamängd. När abonnemangets datapaket hade använts upp, blev hastigheten för abonnemanget långsammare. Dessa begränsningar nämndes inte alls i marknadsföringen.

Att använda abonnemanget utomlands hör till abonnemangets grundläggande användning. Därför är begränsningar i anslutning till den viktig information med tanke på konsumentens köpbeslut. Soneras förfarande var i strid med konsumentskyddslagen eftersom företaget i sin marknadsföring hade låtit bli att ange viktig information. När den saknas fattar konsumenterna beslut som de inte hade fattat om tillräckliga uppgifter hade funnits. Uppgifterna om den produkt som marknadsförs ska även anges klart och tydligt liksom på ett begripligt sätt. På Soneras webbplats var emellertid informationen om egenskaperna för abonnemangens användning utomlands utspridd på olika webbsidor.

Konsumentombudsmannen krävde att Sonera förbinder sig att inte i sin marknadsföring ge vilseledande och osanna uppgifter om begränsningar i samband med att Soneras abonnemang används utomlands, liksom att informera om dessa begränsningar på ett klart och tydlig samt begripligt sätt. I april 2017 åtog sig Sonera (nyhetsbrev på finska) att följa konsumentombudsmannens krav.