Etusivu \ Konsumentärenden \ Elektroniska kommunikationstjänster och digitalisering \ Konsumentombudsmannen medverkade i arbetsgruppen för upphovsrättsbrev

Konsumentombudsmannen medverkade i arbetsgruppen för upphovsrättsbrev

Tusentals konsumenter hade fått så kallade upphovsrättsbrev där rättighetshavaren eller dennes företrädare misstänkte att det från den internetuppkoppling som är i konsumentens namn olovligt har delats video- eller musikverk på nätet. Arbetsgruppen för upphovsrättsbreven som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet utredde praxis kring utlämnande av uppgifter, lagstiftning som tillämpas liksom i hur stor omfattning övervakning sker per brev. I arbetsgruppen medverkade företrädare för bland annat rättighetshavarna, de byråer som företräder rättighetshavarna när det gäller att verkställa upphovsrätten och genomför brevövervakningen, Upphovsrättens informations- och övervakningscentral TTVK ry, teleoperatörerna och Electronic Frontier Finland – Effi ry. Även konsumentombudsmannen deltog i arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppens betänkande kommer att publiceras under år 2018.