Etusivu \ Konsumentärenden \ Elektroniska kommunikationstjänster och digitalisering \ Information till konsumenter och hushållsmaskinshandeln om effekterna av ändringar i televisionens sändningsteknik

Information till konsumenter och hushållsmaskinshandeln om effekterna av ändringar i televisionens sändningsteknik

1.4.2020 övergår televisionens antennät till sändningstekniken DVB-T2. Konsumenter i antennhushåll behöver efter det en television med inbyggd DVB-T2-mottagare eller en digitalbox för att se tv-program.

Konsumentombudsmannen har i sitt brev (nyhetsbrev på finska) till hushållsmaskinshandeln uppmanat försäljarna att säkerställa att konsumenten till stöd för sitt köpbeslut får korrekta och omfattande uppgifter om egenskaperna för de televisionsapparater och digitalboxar som saluförs. I alla säljkanaler bör man informera konsumenterna om det med de televisionsapparater eller digitalboxar som saluförs inte går att ta emot tv-program efter att sändningstekniken har ändrats. Konsumentombudsmannen betonade att det även är i butikens intresse att försäljarna känner till de produkter som saluförs och att korrekta uppgifter anges i nätbutikerna.

KKV publicerade även tillsammans med Kommunikationsverket ett meddelande (på finska) för att påminna konsumenterna om att i samband med inköp av televisionsapparater uppmärksamma att tekniken kommer att föråldras.