Etusivu \ Konsumentärenden \ Elektroniska kommunikationstjänster och digitalisering

Elektroniska kommunikationstjänster och digitalisering

Konsumentombudsmannen har dryftat digitaliseringens inverkan på konsumenterna bland annat i sina nyhetsbrev (på finska), bloggtexter (på finska) liksom vid intressegruppernas sammankomster såsom i Delegationen för konsumentärenden (på finska). Centrala teman var plattformar och delningsekonomi (nyhetsbrev på finska). Ur konsumentsynvinkel bör särskild vikt fästas vid att tjänsterna är tillgängliga och kompatibla med varandra, liksom att ansvarsfördelningen är klar om fel uppstår.

Konsumentombudsmannen lyfte även fram de digitala tjänsternas dataskydd och datasäkerhet i sin blogg (på finska) och tog upp frågan i möten med dataskyddsombudsmannen samt under sin medverkan i ett offentligt hörande (nyhetsbrev på finska) som kommissionen arrangerade våren 2017.