Etusivu \ Konsumentärenden

Konsumentärenden

Konsumentombudsmannens övervakningsuppgifter sköts vid KKV inom ansvarsområdet för konsumentärenden. År 2017 kontaktades konsumentombudsmannen 4 625 gånger. Bland dessa kontakter utvalde konsumentombudsmannen utifrån sina prioriteringsprinciper 88 ärenden för en mer ingående behandling.

En central uppgift för konsumentombudsmannen är att genom förhandlingar få ett företag att ändra på sin verksamhet så att den är förenlig med de krav som konsumentskyddet ställer. När det gäller tillsyn och påverkan ligger fokus på nödvändiga tjänster, finanstjänster och indrivning, övervakning av marknadsföring och avtalsvillkor, resor och trafik, liksom elektroniska kommunikationstjänster och digitalisering.

KKV:s överdirektör med ansvar för konsumentfrågor, konsumentombudsman Päivi Hentunen meddelade att hon går i pension 1.1.2018. I augusti 2017 utnämnde statsrådet (på finska) vicehäradshövding Antti Neimala till hennes efterträdare.

 

KKV Neimala Antti