Etusivu \ Konkurrensärenden \ Tillsyn över företagsförvärv \ Övrig företagsförvärv \ Försäljningen av 60 butiker, som var ett villkor för Keskos förvärv av Lähikauppa, avslutades

Försäljningen av 60 butiker, som var ett villkor för Keskos förvärv av Lähikauppa, avslutades

I april 2016 ställde KKV som villkor för ett godkännande av Keskos förvärv av Lähikauppa att Ruokakesko säljer 60 av Suomen Lähikauppas butiker till sina konkurrenter. Butikerna ligger i sådana områden där företagsvärvet, enligt KKV:s utredningar, sannolikt skulle leda till negativa konkurrenseffekter.

Tidsfristen för försäljningen löpte ut 11.4.2017. Endast tio butiker blev sålda. Den misslyckade försäljningen hindrade dock inte att förvärvet genomfördes, eftersom Suomen Lähikauppa till följd av sina ekonomiska svårigheter i vilket fall som helst skulle ha lämnat marknaden.