SOK och Stockmann Delikatessen

KKV godkände i december 2017 med vissa villkor företagsförvärvet, där Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Pirkanmaan Osuuskauppa, Turun osuuskauppa och S-Herkkukeittiö Oy förvärvade Stockmann Oyj Abp:s affärsverksamhet Delikatessen i Finland. Ämbetsverket överförde företagsförvärvet till fortsatt utredning i september 2017.

Till följd av företagsförvärvet blev marknaden för dagligvaruhandeln ännu mer koncentrerad. KKV:s utredningar visade att förvärvet emellertid inte på ett väsentligt sätt hindrar konkurrensen. Utifrån KKV:s ekonomiska analys leder företagsförvärvet inte heller till varken högre priser eller sämre kvalitet, sortiment eller betjäning hos Stockmann Delikatessen eller i de S-gruppens affärer med verksamhet i närheten av Delikatessen. De inbesparingar som blir följden av företagsförvärvet när det gäller inköps- och logistikkostnader för livsmedelsbutikerna Stockmann Delikatessen kommer dessutom att minska företagsförvärvets skadliga konkurrenseffekter.

S-gruppens roll som Stockmanns konkurrent var inte heller lika stark som man kunde tro sett till S-gruppens marknadsandel enligt den enkätundersökning på bred front som KKV genomförde. Dessutom var Stockmann Delikatessens konkurrenstryck på S-gruppen svagt.

Produkterna som säljs i livsmedelsbutikerna Stockmann Delikatessen har köpts in via Tuko Logistics Osuuskunta. Till följd av företagsförvärvet blev detaljhandelns inköpsmarknad ännu mer koncentrerad. Samtidigt stärktes marknadsledaren SOK:s ställning och orsakade anpassningssvårigheter för Tuko som i praktiken har varit det enda alternativet till SOK och Ruokakesko och en obunden partileverantör. KKV satte också som villkor för godkännandet att inköpen till Stockmann Delikatessen fortsättningsvis görs från Tuko fram till 31.12.2018.