Scandic och Restel

KKV godkände i december 2017 företagsförvärvet med förbehåll, där Scandic Hotels Oy förvärvade Restel Hotellit Oy. Företagsförvärvet överfördes till fortsatt utredning i augusti 2017 och på begäran av KKV förlängde marknadsdomstolen handläggningstiden fram till 5.12.2017. Utan en förlängning hade KKV:s tidsfrist för utredningen av företagsförvärvet löpt ut 24.11.2017.

Enligt KKV:s utredningar hade företagsförvärvet negativa effekter på konkurrensen inom inkvarteringsmarknaden i Björneborg, Lahtis, Kuopio, Villmanstrand och Vanda. Hotellmarknaden på dessa orter är redan koncentrerad, och skulle ha koncentrerats ännu mer till följd av företagsförvärvet. Om det konkurrenstryck som Restel stod för hade tagits bort skulle det sannolikt ha lett till högre priser förutom på ovan nämnda hotellmarknad men även för konkurrenterna.

För företagskunder betyder Restels frånträde från marknaden att de potentiella avtalspartnerna minskar från tre till två, eftersom mindre hotellkedjor, självständiga hotell och övriga inkvarteringsformer såsom Airbnb inte för dem utgör avtalspartner som motsvarar nationella hotellkedjor.

I sitt villkorliga godkännande av företagsförvärvet förpliktade KKV Scandic att sälja ett hotell i Björneborg, ett i Lahtis och ett i Kuopio till sina konkurrenter. Scandic har även förbundit sig att inte förvärva tillbaka de hotellen som såldes. Dessutom har Scandic förbundit sig att inte förvärva de två hotell som enligt planer ska byggas i Villmanstrand och Vanda.