Etusivu \ Konkurrensärenden \ Tillsyn över företagsförvärv \ Med förbehåll godkända företagsförvärv