YIT och Lemminkäinen

I september 2017 inledde KKV den fortsatta handläggningen av företagsförvärvet där Lemminkäinen Oyj går samman med YIT Oyj. I december 2017 förlängde Marknadsdomstolen tidsfristen för handläggningen fram till 26.1.2018. Utan en förlängning hade tidsfristen för handläggningen av företagsförvärvet löpt ut 28.12.2017. Längre tid behövdes för att slutföra utredningen av företagsförvärvet.