Yamaha och Konekesko

I april 2017 godkände KKV företagsförvärvet där Yamaha Motor Europe N.V. och Inhan Tehtaat Oy Ab – Buster Boats, som Yamaha Motor Europe N.V. äger, förvärvade Konekeskos affärsverksamhet med tillverkning och försäljning av fritidsbåtar av märkena Yamarin och Yamarin Cross, Konekeskos affärsverksamhet med försäljning av Finnmaster-, TG-Boats- och Zodiac-motorbåtar samt Konekeskos import och affärsverksamhet med försäljning av Yamahas fritidsmaskiner och fritidsutrustning.

I januari 2017 överförde KKV företagsförvärvet till fortsatt utredning. Utifrån ämbetsverkets preliminära utredningar kunde affären ha orsakat skadliga konkurrenseffekter på marknaden för fritidsmotorbåtar när det gäller tillverkning och försäljning, eftersom Yamaha och Konekesko sinsemellan är betydande konkurrenter.

KKV genomförde en ekonomisk konsekvensbedömning där man beaktade det prisökningstryck som företagsförvärvet orsakar samt balanserande faktorer som uppnås tack vare förvärvet, såsom kostnadsbesparingar, effektivisering av leveranskedjan för båtar och utombordsmotorer samt tillträde till branschen.

Enligt KKV:s utredningar utgör företagsförvärvet inget väsentligt hinder för konkurrensen och höjer sannolikt inte nämnvärt priset på motorbåtar. Även om det konkurrenstryck som parterna möter minskar till följd av företagsförvärvet, upphäver de effektivitetsfördelar som förvärvet medför en stor del av de skadliga effekterna på konkurrensen. Enligt KKV:s bedömning fanns det inte heller några betydande hinder för tillträde till branschen eller för konkurrenter att utvidga sin verksamhet.