Terveystalo och Diacor

I mars 2017 godkände KKV företagsförvärvet där Terveystalo Healthcare Oy skaffade sig bestämmandeinflytande i Diacor Terveyspalvelut Oy. I december 2016 överförde KKV affären mellan Terveystalo och Diacor till fortsatt utredning, eftersom ämbetsverket utifrån sina preliminära utredningar ansåg att företagsförvärvet kunde orsaka skadliga konkurrenseffekter, i synnerhet på marknaden för företagshälsovårdstjänster.

Ämbetsverkets fortsatta utredningar visade att bolagen, till följd av hur deras respektive nätverk av verksamhetsställen ligger i relation till varandra, har förhållandevis lite överlappande affärsverksamhet. Terveystalo är en nationell aktör vars marknadsställning relativt sett är starkast i norra och östra Finland. I huvudstadsregionen är Terveystalos marknadsandel klart mindre än i det övriga landet. Diacor å sin sida är en regional aktör med verksamhetsställen i huvudstadsregionen och Åbo.

Det finns tillräckligt med konkurrens på marknaden för hälsovårdstjänster även efter företagsförvärvet. Den mest betydande konkurrenten är Mehiläinen, som redan före företagsförvärvet har varit en klart närmare konkurrent till Terveystalo än Diacor. Av de andra konkurrenterna har Pihlajalinna meddelat att bolaget inom den närmaste framtiden kommer att utvidga verksamheten betydligt medan OP-Pohjola har meddelat att man kommer att utvidga nätverket av Pohjola-sjukhus under de kommande två åren.