Attendo och Mi-Hoiva

I oktober 2017 godkände KKV företagsförvärvet  där Attendo Intressenter AB förvärvade Mi-Hoiva Oy. Företagsförvärvet överfördes till fortsatt utredning i juli 2017 eftersom KKV utifrån preliminära utredningar ansåg att företagsförvärvet eventuellt kan ha skadliga effekter på konkurrensen på socialtjänstmarknaden.

I sin fortsatta utredning granskade KKV företagsaffärens effekter i synnerhet på intensifierat serviceboende för äldre, mentalvårdspatienter och missbrukare som får rehabilitering samt utvecklingsstörda, där företagsaffärens parter hade överlappande verksamhet. Utifrån utredningarna gick det inte att fastställa att parterna skulle vara särskilt nära konkurrenter på den aktuella marknaden.

Det fanns tillräcklig konkurrens på marknaden för sociala tjänster också efter företagsförvärvet. Även om det skett kedjebildning i branschen, finns det fortfarande många lokala och regionala aktörer på marknaden liksom också större företag som skapar konkurrenstryck på marknaden.