Etusivu \ Konkurrensärenden \ Tillsyn över företagsförvärv \ Företagsförvärv som efter fortsatt utredning har godkänts utan förbehåll