Etusivu \ Konkurrensärenden \ Övrig konkurrenstillsyn \ Utredningen om Digita Oy:s verksamhet avslutades

Utredningen om Digita Oy:s verksamhet avslutades

Digita Oy distribuerade åren 2014–2015 Oy Rundradion Ab:s högupplösningskanaler, det vill säga HD-kanaler, gratis i det markbundna antennätet. I februari 2014 lämnade DNA Oy in en åtgärdsansökan till KKV på grund av misstanke om att Digita skulle ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för tv-sändningstjänster via det markbundna antennätet.

KKV undersökte Digitas förfarande som förbjuden prissättning under kostnadsnivån, det vill säga som så kallad underprissättning. Det var emellertid inte Digita som tog initiativet till Yles avgiftsfria distribution av HD-kanaler som byggde på Yles beslut om att alla Yles HD-kanaler var tillgängliga för alla distributionsoperatörer på samma villkor och utan ersättning. Distributionsoperatörerna har således inte kunnat konkurrera med priset om vem som får distribuera Yles HD-kanaler.

KKV:s utredning visade inte att Digitas verksamhet skulle ha begränsat konkurrensen. Det framgick heller inget annat i ärendet som skulle ha visat att anledningen till Digitas förfarande skulle ha varit en plan för att åsidosätta en konkurrent, alltså avbröt KKV handläggningen av ärendet i september 2017.