Etusivu \ Konkurrensärenden \ Övrig konkurrenstillsyn \ Pizza-online ändrade sina avtalsvillkor – utredningen avslutades

Pizza-online ändrade sina avtalsvillkor – utredningen avslutades

I januari 2014 lämnade Pizza Master Ay in en ansökan om åtgärd till KKV angående webbtjänsten Pizza-online.fi som upprätthålls av SLM Finland Oy. Pizza Master misstänkte bland annat att Pizza-online skulle ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden genom att i sina avtalsvillkor begränsa restaurangers rätt att samtidigt som de använde Pizza-onlines tjänster även beställa livsmedel via andra förmedlingstjänster som konkurrerar med Pizza-online.

KKV bedömde att Pizza-onlines förfarande kunde begränsa konkurrensen. Pizza-online meddelade dock att de har ändrat sitt förfarande så att restauranger kan beställa livsmedel via andra förmedlingstjänster vid sidan om Pizza-online. KKV ansåg att det inte fanns anledning att fortsätta utredningen och avslutade handläggningen av ärendet.