Etusivu \ Konkurrensärenden \ Övrig konkurrenstillsyn \ Avtalsvillkor som eventuellt begränsar konkurrensen togs bort från avtalen inom transportservicesystemet KTK

Avtalsvillkor som eventuellt begränsar konkurrensen togs bort från avtalen inom transportservicesystemet KTK

KKV inledde utredningen av transportservicesystemet KTK i april 2014. Det finns cirka 50 KTK-företag som tillhandahåller transport- och logistiktjänster på cirka 120 verksamhetsställen runt om i Finland. Tillsammans bildar dessa företag transportservicesystemet KTK. I systemet medverkar över 4 000 transportföretagare.

I utredningarna framgick att åkeriavtal mellan vissa KTK-företag och transportföretagare samt Transportcentralernas förbunds modellavtal innehöll avtalsvillkor som eventuellt begränsade konkurrensen.

KKV betraktade det som problematiskt att KTK-företag bestämde priserna på transportföretagarnas egna tjänster och ålade företagarna skyldighet att fakturera för dem via KTK-företag. I villkoren bestämdes dessutom att transportföretagarna skulle ansöka om tillstånd för att få tillhandahålla egna tjänster, och deras fordon reserverades för KTK-företagets bruk. Vidare hade transportföretagarna belagts med ett långt konkurrensförbud. Dessa villkor försvårade och begränsade transportföretagarnas övriga affärsverksamhet utanför KTK-systemet.

Efter att KKV uppmärksammat saken förnyade vissa KTK-företag sina åkeriavtal och Transportcentralernas förbund sitt modellavtal genom att avlägsna eller ändra på de avtalsvillkor som eventuellt begränsade konkurrensen. KKV avslutade ärendets handläggning i november 2017.