Etusivu \ Konkurrensärenden \ Konkurrensneutralitet \ Reformen inom social- och hälsovården samt tillväxttjänsterna

Reformen inom social- och hälsovården samt tillväxttjänsterna

Social- och hälsovårdsreformen, och den eventuella valfrihet som den för med sig, innebär att det i samband med vissa tjänster uppstår ett konkurrensläge mellan de offentliga och privata tjänsteleverantörerna inom social- och hälsovårdssektorn som inte har funnits för dem som varit verksamma inom ramen för dagens system.

Landskapen, som kommer att ta över ansvaret för att arrangera tillväxttjänster såsom arbetsförmedlings-, omskolnings- och företagstjänster, har i sin tur uppmuntrats att mer än tidigare använda sig av de privata tjänsteleverantörernas utbud och innovationsförmåga. Det kan uppstå ett konkurrensläge mellan offentliga och privata tillväxttjänsteleverantörer om landskapen beslutar att arrangera tjänsterna på marknadens villkor.

Att säkerställa konkurrensneutraliteten är en förutsättning för att uppnå de fördelar som marknadsmekanismerna förväntas ge i samband med reformen av social- och hälsovårdstjänsterna liksom tillväxttjänsterna, och här spelar KKV en viktig roll.