Etusivu \ Konkurrensärenden \ Konkurrensneutralitet

Konkurrensneutralitet

I syfte att öka genomslaget av konkurrensneutralitetstillsynen krävdes år 2017 att KKV vid sidan av att utreda olika fall i hög grad deltog i beredningen av många pågående samhälleliga reformer för att se till att det i beredningsarbetet tas hänsyn till konkurrensneutralitetssynpunkter.

Under KKV-dagen i november 2017 (på finska) presenterades tillsynen över konkurrensneutralitet och den verksamhet som offentliga sammanslutningar bedriver på marknaden.