Etusivu \ Konkurrensärenden \ Karteller \ KKV gav ut en broschyr om företagsinspektioner

KKV gav ut en broschyr om företagsinspektioner

Den broschyr som KKV publicerade i oktober 2017 beskriver i stora drag vad som sker vid en företagsinspektion samt hurdana rättigheter och skyldigheter KKV och företaget har. Inspektionerna görs oftast för att KKV har vägande skäl att misstänka att den berörda näringsidkaren eller branschföreningen har gjort sig skyldig till förbjudna förfaringssätt eller uteslutit konkurrens från marknaden genom att utnyttja sin dominerande marknadsställning. Ämbetsverket kan även göra en inspektion för att bedöma en anmälan om företagsförvärv.