Etusivu \ Konkurrensärenden \ Internationellt samarbete \ International Competition Network (ICN)

International Competition Network (ICN)

ICN är den största världsomspännande organisationen inom konkurrensrätt och konkurrenspolitik. Organisationens medlemmar är mer än 130 konkurrensmyndigheter från alla kontinenter. KKV har en företrädare i ICN:s alla fem arbetsgrupper (Cartels, Unilateral Conduct, Agency Effectiveness, Advocacy, Mergers). År 2017 ansvarade KKV och den ena av USA:s konkurrensmyndigheter (US FTC) för att i ett ICN-projekt kartlägga konkurrensmyndigheternas användning av sociala medier i kommunikationsverksamheten och utredningsuppdrag om konkurrensbegränsningar.

Sedan år 2014 har KKV medverkat i presidiet för Agency Effectiveness som är en av ICN:s arbetsgrupper. Den treåriga mandatperioden avslutades i maj 2017 på ICN:s årsmöte i Porto där KKV var ordförande för en av konferensens sessioner. Det här var tredje gången i följd som KKV kallades till ordförande för en session under årsmötet. KKV:s föregångare i konkurrensärenden (Konkurrensverket) är en av de medlemmar som grundade ICN.