Etusivu \ Konkurrensärenden \ Internationellt samarbete

Internationellt samarbete

KKV deltar i det internationella samarbetet kring konkurrenspolitik och konkurrensrätt. Bland annat inom näringslivet beskrivs betydelsen av internationella konkurrensfrågor på följande sätt:

”An appropriate transnational cooperation between competition authorities … can expedite the review of transactions, avoid the risk of differential outcomes, bring down administrative burden and costs, and shorten the length of proceedings. These objectives are particularly relevant in light of … the globalisation of business activities …”.

(Den internationella näringslivsorganisationen Business and Industry Advisory Committee, BIAC:s utlåtande till OECD, 2014)

KKV:s centrala intressenter är EU-kommissionen (DG Competition), OECD:s konkurrenskommitté, de nordiska konkurrensmyndigheterna och International Competition Network (ICN). KKV medverkar i mer än 30 internationella arbetsgrupper som sammanträder 50–70 gånger per år. Många av dessa genomförs som teleseminarier eller webbinarier.