Yamaha ja Konekesko

KKV hyväksyi huhtikuussa 2017 yrityskaupan, jossa Yamaha Motor Europe N.V. ja sen omistama Inhan Tehtaat Oy Ab – Buster Boats hankkivat Konekeskolta Yamarin- ja Yamarin Cross -merkkisten vapaa-ajan veneiden valmistuttamis- ja myyntiliiketoiminnan, Finnmaster-, TG-Boats- ja Zodiac -moottoriveneiden myyntiliiketoiminnan sekä Yamahan vapaaajan koneiden ja laitteiden maahantuonnin ja myyntiliiketoiminnan.

KKV siirsi yrityskaupan jatkoselvitykseen tammikuussa 2017. Viraston alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa olisi saattanut aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia vapaa-ajan moottoriveneiden valmistuksen ja myynnin markkinoilla, koska Yamaha ja Konekesko ovat toistensa merkittäviä kilpailijoita.

KKV suoritti asiassa taloustieteellisen vaikutusarvioinnin, jossa huomioitiin yrityskaupasta aiheutuva hinnankorotuspaine sekä sitä tasapainottavat tekijät, kuten kaupan ansiosta saavutettavat kustannussäästöt, veneiden ja perämoottorien toimitusketjun tehostuminen ja alalle tulo.

KKV:n selvitysten perusteella yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua eikä todennäköisesti nostaisi merkittävästi moottoriveneiden hintoja. Vaikka osapuolten kohtaama kilpailupaine yrityskaupan seurauksena heikkeni, yrityskaupassa syntyvät tehokkuusedut kumosivat suuren osan kilpailulle haitallisista vaikutuksista. Viraston arvion mukaan alalle tulolle tai kilpailijoiden toiminnan laajentamiselle ei myöskään ollut merkittäviä esteitä.