Terveystalo ja Diacor

KKV hyväksyi maaliskuussa 2017 yrityskaupan, jossa Terveystalo Healthcare Oy hankki määräysvallan Diacor Terveyspalvelut Oy:ssä. KKV siirsi Terveystalon ja Diacorin välisen yrityskaupan jatkoselvitykseen joulukuussa 2016, koska katsoi alustavien selvitystensä perusteella, että yrityskauppa saattaisi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia erityisesti työterveyspalveluiden markkinoilla.

Viraston jatkoselvitykset osoittivat, että yhtiöiden liiketoiminnoissa on suhteellisen vähän päällekkäisyyttä yritysten toimipisteverkostojen limittäisyyden vuoksi. Terveystalo on valtakunnallinen toimija, jonka markkina-asema on suhteellisesti vahvin Pohjoisja Itä-Suomessa. Pääkaupunkiseudulla Terveystalon markkinaosuus on selvästi alhaisempi kuin muualla maassa. Diacor on puolestaan alueellinen toimija, jonka toimipisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Terveyspalvelujen markkinoille jäi myös riittävästi kilpailua yrityskaupan jälkeenkin. Merkittävin kilpailija on Mehiläinen, joka on ollut myös ennen yrityskauppaa Terveystalolle Diacoria selvästi läheisempi kilpailija. Muista kilpailijoista Pihlajalinna on ilmoittanut laajentavansa merkittävästi toimintaansa lähitulevaisuudessa ja OP-Pohjola on ilmoittanut laajentavansa Pohjola Sairaalojen verkostoaan seuraavien kahden vuoden aikana.