Attendo ja Mi-Hoiva

KKV hyväksyi lokakuussa 2017 yrityskaupan, jossa Attendo Intressenter AB hankkii Mi-Hoiva Oy:n. Virasto siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn heinäkuussa 2017, koska katsoi alustavien selvitystensä perusteella, että yrityskauppa saattaisi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia sosiaalipalveluiden markkinoilla.

Jatkoselvityksessään KKV tarkasteli yrityskaupan vaikutuksia erityisesti ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille tarjottavassa tehostetussa palveluasumisessa, jossa yrityskaupan osapuolilla oli päällekkäistä toimintaa. Selvitysten perusteella ei voitu todeta, että osapuolet olisivat toisilleen erityisen läheisiä kilpailijoita tarkastelun kohteena olevilla markkinoilla.

Sosiaalipalveluiden markkinoille jäi myös riittävästi kilpailua yrityskaupan jälkeenkin. Vaikka alalla on tapahtunut ketjuuntumista, markkinoilla toimii edelleen lukuisia paikallisia ja alueellisia toimijoita sekä suurempia yrityksiä, jotka luovat kilpailupainetta markkinoilla.