SOK ja Stockmann Herkku

KKV hyväksyi joulukuussa 2017 ehdollisena yrityskaupan, jossa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Pirkanmaan Osuuskauppa, Turun Osuuskauppa ja S-Herkkukeittiö Oy hankkivat Stockmann Oyj Ab:n Suomen Herkku -liiketoiminnan. Virasto siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn syyskuussa 2017.

Yrityskaupan seurauksena päivittäistavarakaupan markkinat keskittyivät entisestään. KKV:n selvitysten perusteella kilpailu ei kuitenkaan olennaisesti esty. Viraston taloustieteellisen analyysin perusteella yrityskauppa ei myöskään johda Stockmann Herkun tai sen läheisyydessä toimivien S-ryhmän liikkeiden hintojen nousuun tai laadun, valikoiman taikka palvelun heikkenemiseen. Lisäksi yrityskaupassa syntyvät säästöt Stockmann Herkku -myymälöiden hankinta- ja logistiikkakustannuksissa vähentävät yrityskaupan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

S-ryhmän rooli Stockmannin kilpailijana ei myöskään ollut KKV:n suorittaman laajan kyselytutkimuksen perusteella yhtä vahva kuin sen markkinaosuuden perusteella voitaisiin päätellä. Lisäksi Stockmann Herkun S-ryhmälle tuoma kilpailupaine oli ollut vähäistä.

Stockmann Herkku -myymälöissä myytäviä tuotteita on hankittu Tuko Logistics Osuuskunnan kautta. Yrityskaupan seurauksena päivittäistavarakaupan hankintamarkkina keskittyi entisestään vahvistaen markkinajohtaja SOK:n asemaa ja aiheuttaen sopeutumisvaikeuksia Tukolle, joka on ollut käytännössä ainoa SOK:lle ja Ruokakeskolle vaihtoehtoinen ja riippumaton tukkutoimittaja. KKV edellyttikin, että kaupan hyväksymisen ehtona Stockmann Herkun hankintojen tekemistä Tukolta jatketaan 31.12.2018 asti.