Scandic ja Restel

KKV hyväksyi joulukuussa 2017 ehdollisena yrityskaupan, jossa Scandic Hotels Oy osti Restel Hotellit Oy:n. Virasto siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn elokuussa 2017 ja markkinaoikeus pidensi viraston pyynnöstä käsittelyaikaa 5.12.2017 saakka. Ilman lisäaikaa KKV:n määräaika yrityskaupan tutkinnalle olisi päättynyt 24.11.2017.

Viraston selvitysten perusteella yrityskaupalla oli kielteisiä vaikutuksia kilpailulle Porin, Lahden, Kuopion, Lappeenrannan ja Vantaan majoitusmarkkinoilla. Näiden paikkakuntien hotellimarkkinat olivat jo valmiiksi keskittyneet ja olisivat keskittyneet yrityskaupan seurauksena entisestään. Restelin tuottaman kilpailupaineen poistuminen olisi todennäköisesti johtanut korotuksiin paitsi keskittymän myös sen kilpailijoiden hinnoissa.

Yritysasiakkaille Restelin hotellien poistuminen markkinoilta merkitsi potentiaalisten sopimuskumppaneiden määrän vähenemistä kolmesta kahteen, koska pienemmät hotelliketjut, itsenäiset hotellit tai muut majoitusmuodot, kuten Airbnb, eivät ole niille valtakunnallisia hotelliketjuja vastaavia vaihtoehtoja sopimuskumppaneiksi.

Kaupan hyväksymisen ehtoina KKV velvoitti Scandicin myymään kilpailijoilleen yhden hotellin Porissa, Lahdessa ja Kuopiossa. Scandic sitoutui myös siihen, ettei hanki myymiään hotelleja takaisin itselleen. Lisäksi Scandic sitoutui siihen, ettei se hanki itselleen kahta Lappeenrannassa ja kahta Vantaalla suunnitteilla olevaa uutta hotellia.