Etusivu \ Kilpailuasiat \ Muu kilpailuvalvonta \ Yaran menettelyä koskeva selvitys saatettiin loppuun

Yaran menettelyä koskeva selvitys saatettiin loppuun

KKV aloitti toukokuussa 2014 oma-aloitteisen selvityksen Yara Suomi Oy:n menettelystä peltolannoitteiden kaupassa. Virasto keskittyi tutkinnassa siihen, onko Yaran alennus- ja tukijärjestelmä rajoittanut kilpailua lannoitemarkkinoilla ja vaikeuttanut kilpailevien lannoitevalmistajien markkinoille pääsyä. Virasto laati myös taloustieteellisen arvion alennusjärjestelmän markkinavaikutuksista.

KKV:n selvityksissä ei löytynyt näyttöä siitä, että Yaran menettelyt peltolannoitteiden kaupassa johtaisivat kilpailun rajoittumiseen. Lisäksi Yara toimitti virastolle selvityksen, jonka mukaan yhtiö soveltaa yhtäläisiä ehtoja sellaisiin lannoitteiden ostajiin, joiden kanssa harjoitettu yhteistyö ja yhteistyön laajuus vastaavat riittävissä määrin toisiaan. Yara ilmoitti KKV:lle neuvottelevansa potentiaalisten ostajien kanssa vilpittömässä mielessä näiden kanssa harjoitettavasta yhteistyöstä ja sen laajuudesta sekä sovellettavista myyntiehdoista. Asian käsittely päätettiin lokakuussa 2017.