Etusivu \ Kilpailuasiat \ Muu kilpailuvalvonta \ Sähköyhtiöiden aikajaotusten yhdenmukaistamista koskeva selvitys päätettiin

Sähköyhtiöiden aikajaotusten yhdenmukaistamista koskeva selvitys päätettiin

Energiateollisuuden verkkovaliokunta oli suositellut lokakuussa 2015, että kaikki sähköverkkoyhtiöt soveltaisivat samaa aikajaotusta siirtotariffivalikoimassaan. KKV aloitti oma-aloitteisen selvityksen asiasta alkuvuodesta 2016 saatuaan yhteydenottoja pääkaupunkiseudun sähköverkkoyhtiöiden asiakkailta.

Sähkönmyyjät tarjoavat kaksiaikaisia yösähkö- ja kausisähkötuotteita, joissa päivällä tai talvipäivinä kulutettu energia on kalliimpaa kuin muulloin kulutettu energia. Tyypillisesti tämä koskee esimerkiksi sähkölämmittäjiä. Energiateollisuuden suosituksen seurauksena pääkaupunkiseudun sähköverkkoyhtiöiden soveltamissa aikajaotuksissa kalliimpien päiväenergiatuntien määrä nousi huomattavasti suhteessa edullisempiin yöenergiatunteihin. Muutoksella oli vaikutuksia kaksiaikaisten sähkönsiirto- ja sähköenergiatuotteiden hintoihin.

Kilpailulaki ja Euroopan unionin kilpailusäännöt kieltävät sellaiset elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun merkittävä estyminen, rajoittuminen tai vääristyminen. Kielto koskee muun muassa yritysten yhteenliittymien päätöksiä, joilla rajoitetaan tai ohjataan keskenään kilpailevien yritysten kilpailukeinojen käyttöä.

KKV:n selvityksissä ei tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, että sähköverkkoyhtiöille annetun aikajaotussuosituksen tarkoituksena olisi ollut yhdenmukaistaa keskenään kilpailevien sähköenergian myyjien kilpailukäyttäytymistä ja rajoittaa kilpailua sähkön vähittäismyynnissä.

Viraston arvion mukaan kaksiaikaisten sähköenergiatuotteiden hinnat eivät olleet nousseet suosituksen seurauksena, sillä ne sähkönmyyjät, joiden kaksiaikaisissa sähköenergiatuotteissa kalliimpien päiväenergiatuntien määrä nousi aikajaotusmuutoksen yhteydessä, laskivat kaksiaikaisten sähköenergiatuotteidensa myyntihintoja kompensoidakseen muutoksesta aiheutuvan hinnankorotuksen.