Etusivu \ Kilpailuasiat \ Muu kilpailuvalvonta \ KTK-kuljetuspalvelujärjestelmän sopimuksista poistettiin kilpailua mahdollisesti rajoittavia sopimusehtoja

KTK-kuljetuspalvelujärjestelmän sopimuksista poistettiin kilpailua mahdollisesti rajoittavia sopimusehtoja

KKV aloitti KTK-kuljetuspalvelujärjestelmää koskevan tutkinnan huhtikuussa 2014. Suomessa toimii noin 50 kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoavaa KTK-yritystä, joilla on noin 120 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Nämä yritykset muodostavat yhdessä KTK-kuljetuspalvelujärjestelmän. Järjestelmässä on mukana yli 4 000 kuljetusyrittäjää.

Selvityksissä havaittiin tiettyjen KTK-yritysten ja kuljetusyrittäjien välisissä liikennöitsijäsopimuksissa sekä Kuljetuskeskusten liiton mallisopimuksessa mahdollisesti kilpailua rajoittavia sopimusehtoja.

Ongelmallisena pidettiin sitä, että KTK-yritykset määrittivät kuljetusyrittäjien omien kuljetuspalvelujen hinnat ja velvoittivat laskuttamaan ne KTK-yrityksen kautta. Ehdoissa määrättiin myös kuljetusyrittäjien omien kuljetuspalvelujen tarjoaminen luvanvaraiseksi ja sidottiin niiden ajoneuvokalusto KTK-yrityksen käyttöön. Lisäksi kuljetusyrittäjille oli asetettu pitkä kilpailukielto. Nämä ehdot hankaloittivat ja rajoittivat kuljetusyrittäjien muuta, KTK-järjestelmän ulkopuolista liiketoimintaa.

KKV:n kiinnitettyä huomiota asiaan tietyt KTK-yritykset uudistivat liikennöitsijäsopimuksiaan ja Kuljetuskeskusten liittomallisopimustaan poistamalla tai muuttamalla mahdollisesti kilpailua rajoittavat sopimusehdot. KKV päätti asian käsittelyn marraskuussa 2017.