Etusivu \ Kilpailuasiat \ Muu kilpailuvalvonta \ Easmar Logisticsin tekemän VR:n yhdysliikennekuljetuksia koskevan toimenpidepyynnön tutkinta päätettiin

Easmar Logisticsin tekemän VR:n yhdysliikennekuljetuksia koskevan toimenpidepyynnön tutkinta päätettiin

Easmar Logistics Oy teki Kilpailu- ja kuluttajavirastolle huhtikuussa 2014 toimenpidepyynnön VR:stä. Toimenpidepyynnössä yhtiö epäili, että VR on hinnoittelullaan ja muilla menettelyillään syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön yhdysliikennekuljetusten sekä niihin liittyvien terminaalitoimintojen markkinoilla. Yhdysliikennekuljetuksella tarkoitetaan Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä Suomen puolella toteutettavia rautatiekuljetuksia. VR:llä oli yksinoikeus yhdysliikennekuljetuksissa 22.12.2016 saakka.

Easmar Logistics peruutti toimenpidepyyntönsä kesällä 2017. Asiassa saadut selvitykset ja toimenpidepyynnön peruutus huomioiden KKV ei pitänyt tarpeellisena jatkaa asian selvittämistä ja poisti asian käsittelystään lokakuussa 2017.