Etusivu \ Kilpailuasiat \ Muu kilpailuvalvonta \ Digita Oy:n toimintaa koskeva selvitys päätettiin

Digita Oy:n toimintaa koskeva selvitys päätettiin

Digita Oy jakoi vuosina 2014-2015 Oy Yleisradio Ab:n teräväpiirto- eli HDkanavia ilmaiseksi maanpäällisessä antenniverkossa. DNA Oy teki KKV:lle helmikuussa 2014 toimenpidepyynnön, jossa epäili, että Digita olisi käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa maanpäällisen antenniverkon televisiolähetyspalvelujen markkinoilla.

KKV tutki Digitan menettelyä kiellettynä kustannukset alittavana hinnoitteluna eli niin sanottuna saalistushinnoitteluna. Ylen HD-kanavien veloitukseton jakelu ei kuitenkaan johtunut Digitan aloitteesta, vaan Ylen tekemästä linjauksesta, jonka mukaan sen HD-kanavat olivat kaikkien jakeluoperaattoreiden saatavilla samoin ehdoin, ilman korvausta. Jakeluoperaattorit eivät näin ollen voineet käydä hintakilpailua siitä, kuka saa jakaa YLEn HD-kanavia.

KKV:n selvityksissä ei saatu näyttöä siitä, että Digitan toiminta olisi rajoittanut kilpailua. Asiassa ei kertynyt myöskään muuta näyttöä siitä, että Digitan menettelyn taustalla olisi ollut kilpailijan syrjäyttämiseen tähtäävä suunnitelma, joten virasto päätti asian käsittelyn syyskuussa 2017.