Etusivu \ Kilpailuasiat \ Kotimaiset yhteistyöverkostot \ Korruptionvastainen viranomaisyhteistyö

Korruptionvastainen viranomaisyhteistyö

KKV osallistui vuoden 2017 aikana kartellien ja korruptionvastaiseen yhteistyöhön muiden viranomaisten kanssa. Myös työtä korruptionvastaisessa yhteistyöverkostossa jatkettiin. Vuoden aikana muun muassa suunniteltiin virkamieskunnalle koulutusta ja koulutusmateriaalia.

Verohallinnon harmaan talouden tutkijoiden kanssa jatkettiin vuonna 2016 aloitettua suurimpien kaupunkien kierrosta. Useilla suurilla kaupungeilla julkisten hankintojen vuotuinen arvo on noin miljardi euroa, jolloin niihin kohdistuu selviä riskejä väärinkäytöksistä. Kartelleja ja korruptiota esiintyykin toistuvasti julkisten hankintojen yhteydessä. Hankintojen ison volyymin vuoksi myös väärinkäytösten aiheuttamat vahingot voivat olla merkittäviä. Kierrosten tavoitteena on lisätä kaupunkien hankintaorganisaatioiden ja sisäisen tarkastuksen tietoisuutta kartellien ja korruption riskeistä ja samalla parantaa mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen saantia kaupungeilta. Aihetta käsiteltiin myös Ajankohtaista kilpailusta -blogissa.

Kaupunkikierroksella KKV ja verohallinto ovat ensin tavanneet hankinta- ja tarkastustoimintojen johtoa ja vastuuhenkilöitä. Tämän jälkeen on järjestetty hankintojen ja sisäisen valvonnan kanssa työskenteleville suunnattu laajempi koulutustilaisuus. KKV ja verohallinto ovat pitäneet tapaamisia erittäin hyödyllisinä ja niistä on saatu myönteistä palautetta myös kaupungeilta. Tapaamisia ja koulutusta on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa.

Kansainväliset tutkimukset ja KKV:n omat havainnot viittaavat siihen, että kartellien yhteydessä voi esiintyä myös korruptiota, kuten julkisen ostajatahon lahjontaa. Tämän vuoksi on hyödyllistä, että nämä ilmiöt ja niiden mahdolliset yhtymäkohdat tunnetaan niin KKV:ssa kuin poliisiorganisaatiossakin. Poliisin kanssa jaettiin kokemuksia muun muassa tutkintamenetelmistä ja -välineistä. KKV:n edustajia osallistui poliisin järjestämiin talousrikollisuutta ja sähköisen aineiston tutkintaa (it-forensiikka) käsitteleviin koulutuksiin, joissa virasto teki samalla tunnetuksi kilpailulakia ja KKV:n kartellivalvontaa. Yhteistyötä jatketaan vuonna 2018.