Tapauskäsittely

KKV:ssä oli vuonna 2017 vireillä 15 tapausta, joissa oli kyse epäillystä kilpailuneutraliteettia vaarantavasta julkisyhteisön toiminnasta. Useiden vireillä olevien tapausten tutkinnassa edettiin päätösvaiheeseen. Esimerkiksi Rajavartiolaitoksen hoitamia helikopteriavusteisia ensiapulentoja koskeva asia poistettiin käsittelystä marraskuussa 2017. Rajavartiolaitoksen hoitamat tehtävät olivat osa viranomaisten lakiin perustuvaa yhteistyötä, jonka tavoitteena oli varmistaa helikopteriavusteisten ensiapulentojen saatavuus kaikissa tilanteissa. Kyseessä oli siten luonteeltaan ei-taloudellinen toiminta, joka ei kuulu kilpailuneutraliteettisäännösten soveltamisalaan.