Etusivu \ Kilpailuasiat \ Kilpailuneutraliteetti \ Suuntaviivoja ja suosituksia julkisen sektorin toimijoille

Suuntaviivoja ja suosituksia julkisen sektorin toimijoille

KKV kiinnitti vuoden 2017 aikana huomiota myös julkisen sektorin menettelyihin. Niiden kannalta keskeistä on vaatimus markkinaperusteisesta hinnoittelusta. KKV:n suuntaviivat markkinaperusteisesta hinnoittelusta julkaistiin toukokuussa 2017. Suuntaviivat kuvaavat KKV:n hinnoitteluvalvontaa ja siihen liittyvää julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan arviointia käytännössä. Ne myös auttavat julkisyhteisöjä itse arvioimaan harjoittamansa taloudellisen toiminnan kilpailuneutraaliutta.

Maakuntauudistuksen ja valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelman yhteydessä myös julkisen sektorin toiminnan seurannassa ja raportoinnissa tapahtuu muutoksia. Samassa yhteydessä julkishallinnon suosituksia (JHS) päivitetään vastaamaan paremman läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden tavoitteita. KKV osallistui suosituksiin sisältyvän kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun liittyvän ohjeistuksen valmisteluun ja pyrki huolehtimaan siitä, että ohjeistus täyttää myös kilpailuneutraliteetin vaatimukset.